Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Автор: .

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ»
Код за ЄДРПОУ емітента: 14251734
Місцезнаходження: вул. Івана Мазепи, будинок,66 місто Чернігів, 14014
Міжміський код, телефон та факс: тел. (0462)69-81-17 , факс (0462)66-48-15
Електронна поштова адреса: glbuh@ksk.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: ksk.com.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення.
У зв’язку з припиненням трудових відносин з  Товариством (заява на звільнення з посади за угодою сторін), Наказ ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ» № 43-к/тр від 02.03.2018 року «Про звільнення з роботи директора», звільнити за угодою сторін (п.1 ст.36 КЗпП України): Директора Товариства Шитікова Василя Володимировича, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 0%. Особа перебувала на посаді з 16.08.2016  року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Замість звільненої особи, нового Директора Товариства, не обрано.
3. Підпис. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Директор Шитіков Василь Володимирович      02.03.2018р

 

Последнее обновление: 02.03.2018

Новый клиент

Регистрация

Создание учетной записи поможет покупать быстрее. Вы сможете контролировать состояние заказа, а также просматривать заказы сделанные ранее. Вы сможете накапливать призовые баллы и получать скидочные купоны.
А постоянным покупателям мы предлагаем гибкую систему скидок и персональное обслуживание.

Продолжить

Зарегистрированный клиент