Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 23.04.2019

Автор: .

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ»
Організаційно-правова форма:  приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14251734
Місцезнаходження: вул. Івана Мазепи, будинок 66 місто Чернігів, 14014
Міжміський код, телефон та факс:  тел. (0462)69-81-17 , факс (0462)66-48-15
Електронна поштова адреса: glbuh@ksk.com.ua
Адреса сторінки мережі Інтернет: ksk.com.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення.
У зв’язку з закінченням строку дії повноважень, на який було обрано Ревізійну комісію Товариства, Загальні збори акціонерів  ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ» 23.04.2019 року (Протокол № 1 від 23.04.2019 року), прийняли рішення припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі, а саме: Голови Ревізійної комісії Захаренко Світлани Миколаївни, посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 22.04.2016р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Члена Ревізійної комісії Шарова Юрія Ігоровича, посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 22.04.2016р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Члена Ревізійної комісії Польгуй Тетяни Олексіївни, посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 22.04.2016р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Загальні збори акціонерів ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ» 23.04.2019 року (Протокол № 1 від 23.04.2019р. та протокол Ревізійної комісії  № 1 від 23.04.2019р.), прийняли рішення обрати: Голову Ревізійної комісії Шарова Юрія Ігоровича, посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа призначена на посаду на 3 (три) роки. Посади, які обіймала особа: з  28.05.2013р. економiст вiддiлу монiторингу та супроводження кредитiв управлiння кредитних рахункiв Головного операцiйного управлiння ПАБ"ФIНАНС БАНК", з 01.10.2014р. директор ТОВ"IТАЛТЕКС МЕРIНО", з 20.02.2019р. директор ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Члена Ревізійної комісії Сугоняко Людмилу Михайлівну, посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства.  Особа призначена на посаду на 3 (три) роки. Посади, які обіймала особа: з 03.06.2013р. начальник відділу митного оформлення ТОВ «СП «ЧЕКСІЛ-АРІАДНА», з 15.10.2015р. начальник відділу митного оформлення ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Члена Ревізійної комісії Ступак Лідію Миколаївну, посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства.  Особа призначена на посаду на 3 (три) роки. Посади, які обіймала особа: з 28.03.2008р. начальник камвольно-прядильного виробництва. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3. Підпис. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства. Директор Комок В.І.

 

Файл повідомлення для завантаження

Файл кваліфікованого електронного підпису

 

 

Последнее обновление: 23.04.2019

Новый клиент

Регистрация

Создание учетной записи поможет покупать быстрее. Вы сможете контролировать состояние заказа, а также просматривать заказы сделанные ранее. Вы сможете накапливать призовые баллы и получать скидочные купоны.
А постоянным покупателям мы предлагаем гибкую систему скидок и персональное обслуживание.

Продолжить

Зарегистрированный клиент