Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 01.10.2018

Автор: .
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ»
Організаційно-правова форма:  приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  14251734
Місцезнаходження: вул. Івана Мазепи, будинок 66 місто Чернігів, 14014
Міжміський код, телефон та факс:   тел. (0462)69-81-17 , факс (0462)66-48-15
Електронна поштова адреса: glbuh@ksk.com.ua
Адреса сторінки мережі Інтернет: ksk.com.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення.
У зв’язку з припиненням трудових відносин з  Товариством (заява на звільнення з посади за власним бажанням), Наказ ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ» № 199-к/тр від 28.09.2018р. «Про звільнення з роботи» звільнити за власним бажанням (СТ.38 КЗпП України): головного бухгалтера ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ» Федорову Наталію Іванівну, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.  Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0 %. Особа перебувала на посаді з 19.04.2018р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.   
Наказ ПрАТ «КСК «ЧЕКСIЛ» "Про прийом на роботу" № 201-к/тр вiд 28.09.2018р., призначити на посаду головним  бухгалтером ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ», за сумісництвом на 0,5 ставки  Классена Віталія Францовича, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Особа призначена на посаду безстроково. Посади, які обіймала особа: з 01.08.2011р. головний бухгалтер ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ»,  з 01.02.2016р.  директор ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
ІІІ. Підпис 
1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2. Директор Сурженко Г.В. дата 01.10.2018р.
Последнее обновление: 01.10.2018

Новый клиент

Регистрация

Создание учетной записи поможет покупать быстрее. Вы сможете контролировать состояние заказа, а также просматривать заказы сделанные ранее. Вы сможете накапливать призовые баллы и получать скидочные купоны.
А постоянным покупателям мы предлагаем гибкую систему скидок и персональное обслуживание.

Продолжить

Зарегистрированный клиент