Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 20.04.2018

Автор: .
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ»
Організаційно-правова форма:  приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  14251734
Місцезнаходження: вул. Івана Мазепи, будинок 66 місто Чернігів, 14014
Міжміський код, телефон та факс:   тел. (0462)69-81-17 , факс (0462)66-48-15
Електронна поштова адреса: glbuh@ksk.com.ua
Адреса сторінки мережі Інтернет: ksk.com.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення.
У зв’язку з закінченням строку дії повноважень, на який було обрано Наглядову раду Товариства, Загальні збори акціонерів  ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ» 19.04.2018 року (Протокол № 1 від 19.04.2018 року) прийняли рішення припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Голови Наглядової Ради Громова Антона Валерійовича, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 19.11.2014р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Члена Наглядової Ради Климка Валерія Миколайовича, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 19.11.2014р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Члена Наглядової Ради Попова Віктора Петровича, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 19.11.2014р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Загальні збори акціонерів ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ» 19.04.2018 року (Протокол № 1 від 19.04.2018р.) та протокол Наглядової Ради № 1 від 19.04.2018р. прийняли рішення обрати: Голову Наглядової Ради Громова Антона Валерійовича, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа  є представником акціонера ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 24841543), частка акціонера в статутному капіталі товариства 99,8%. Особа призначена на посаду на 3 (три) роки. Посади, які обіймала особа: з 18.07.2011р. заступник генерального директора по рекламі ТОВ «Швейтех», з 31.07.2014р. член Наглядової Ради ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ», з 09.09.2014р. Голова Наглядової Ради ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Члена Наглядової ради Климка Сергія Миколайовича, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа  є представником акціонера ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 24841543), частка акціонера в статутному капіталі товариства 99,8%. Особа призначена на посаду на 3 (три) роки. Посади, які обіймала особа з 2013р. директор ПП «Русичі», з 02.04.2014р. заступник директора ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ», з 16.01.2015р. Голова правління ПрАТ «ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Члена Наглядової ради Попова Віктора Петровича, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа  є представником акціонера ПАТ «ЧЕКСІЛ» (код ЄДРПОУ 04594723), частка акціонера в статутному капіталі товариства 0,2%. Особа призначена на посаду на 3 (три) роки. Посади, які обіймала особа: з 03.02.2004р. Президент – Голова Наглядової ради ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ», 19.11.2014р. член Наглядової ради ПрАТ «ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС», з 19.04.2018р. член Наглядової ради ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Наглядова Рада ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ» (Протокол № 2 від 19.04.2018р.) прийняла рішення обрати Директором ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ»: Сурженко Галину Василівну, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа призначена на посаду на 3 (три) роки. Посади, які обіймала особа: з 2013р. директор ТОВ «Соколінвест», з 01.08.2014р. директор ТОВ «Соколшвей», с 04.08.2014р. заступник директора по виробництву ТОВ «ЛШФ», з 08.2014 по 07.2017р. директор виробництва «ЛШФ» (Людиновська швейна фабрика). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Наказ ПрАТ «КСК «ЧЕКСIЛ» "Про переведення" № 97-кр вiд 19.04.2018р., призначити на посаду: Головним бухгалтером ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ» Федорову Наталію Іванівну посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа призначена на посаду безстроково. Посади, які обіймала особа: з з 17.09.2013р. провідний бухгалтер управління бухгалтерського обліку ПАТ «ЧЕЗАРА», з 17.01.2017р. бухгалтер ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ», з 01.02.2018р. заступник головного бухгалтера ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3. Підпис. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства. Директор Сурженко Г.В.
Последнее обновление: 20.04.2018

Новый клиент

Регистрация

Создание учетной записи поможет покупать быстрее. Вы сможете контролировать состояние заказа, а также просматривать заказы сделанные ранее. Вы сможете накапливать призовые баллы и получать скидочные купоны.
А постоянным покупателям мы предлагаем гибкую систему скидок и персональное обслуживание.

Продолжить

Зарегистрированный клиент