Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 21.02.2019

Автор: .
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ»
Код за ЄДРПОУ: 14251734 
Місцезнаходження: вул. Івана Мазепи, будинок,66 місто Чернігів, 14014
Міжміський код, телефон та факс: тел. (0462)69-81-17 , факс (0462)66-48-15
Електронна поштова адреса: glbuh@ksk.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: ksk.com.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення.
Наглядова Рада ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ» (Протокол № 7 від 20.02.2019р.) прийняла рішення обрати Директором ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ»: Комка Володимира Івановича, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Особа призначена на посаду безстроково. Посади, які обіймала особа: з 01.11.2011р. Голова правління ПрАТ «ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС», з 19.01.2015р. перший заступник Голови правління ПрАТ «ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС», з 03.08.2015р. заступник Голови правління ПрАТ «ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС», з 01.11.2016р. Директор ТОВ «Швейна фабрика «Галант», з 03.09.2018р. заступник Голови правління ПрАТ ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
3. Підпис. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Директор Комок Володимир Іванович
Последнее обновление: 21.02.2019

Новый клиент

Регистрация

Создание учетной записи поможет покупать быстрее. Вы сможете контролировать состояние заказа, а также просматривать заказы сделанные ранее. Вы сможете накапливать призовые баллы и получать скидочные купоны.
А постоянным покупателям мы предлагаем гибкую систему скидок и персональное обслуживание.

Продолжить

Зарегистрированный клиент