Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Автор: .

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ»
Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  14251734
Місцезнаходження емітента: вул. Івана Мазепи, будинок,66 місто Чернігів, 14014, Україна
Міжміський код, телефон та факс емітента:   тел. (0462) 651-135, (0462) 664-815
Електронна поштова адреса емітента: glbuh@ksk.com.ua
Адреса сторінки мережі Інтернет: ksk.com.ua
Регіон емітента: 7410136600
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення.
У зв’язку з припиненням трудових відносин з  Товариством (заява на звільнення з посади за угодою сторін), Наказ ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ» № 39-к/тр від 28.02.2018 року «Про звільнення з роботи» звільнити за угодою сторін (П.1 СТ.36 кзПп України): Головного бухгалтера ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ» Волкову Світлану Анатоліївну, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.  Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0 %. Особа перебувала на посаді з 02.12.2015 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.   
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.
Директор Шитіков В.В.

 

Последнее обновление: 02.03.2018

Новый клиент

Регистрация

Создание учетной записи поможет покупать быстрее. Вы сможете контролировать состояние заказа, а также просматривать заказы сделанные ранее. Вы сможете накапливать призовые баллы и получать скидочные купоны.
А постоянным покупателям мы предлагаем гибкую систему скидок и персональное обслуживание.

Продолжить

Зарегистрированный клиент