Новости

ПРОТОКОЛ ЛІЧІЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Автор: Дата:
         Протокол тимчасової лічільної комісії                         Файл для завантаження                         Файл кваліфікованого електронного підпису   ..
Читать далее

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 23.04.2019

Автор: Дата:
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 1.Загальні відомості Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ» Організаційно-правова форма:  приватне акціонерне товариство Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14251734 Місцезнаходження: вул. Івана Мазепи, будинок 66 місто Чернігів, 14014 Міжміський код, телефон та факс:  тел. (0462)69-81-17 , факс (0462)66-48-15 Електронна поштова адреса: glbuh@ksk.com.ua Адреса сторінки мережі Інтернет: ksk.com.ua Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітен..
Читать далее

Інформація,згідно вимог частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

Автор: Дата:
Інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України  «Про акціонерні товариства»   Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: Станом на  17 квітня 2019 р. - дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ  «КСК «ЧЕКСІЛ»: - загальна кількість акцій складає  1 000 000 штук простих іменних акцій,  - загальна кількість голосуючих акцій складає 1 000 000  штук простих іменних акцій. &..
Читать далее

Проект рішення загальних зборів 2019

Автор: Дата:
Інформація з проектом рішень щодо кожного  з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, а також інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України  «Про акціонерні товариства» Повідомлення  про проведення  річних Загальних  зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) з проектом порядку денного До уваги акціонерів                                &..
Читать далее

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 21.02.2019

Автор: Дата:
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 1.Загальні відомості Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ» Код за ЄДРПОУ: 14251734  Місцезнаходження: вул. Івана Мазепи, будинок,66 місто Чернігів, 14014 Міжміський код, телефон та факс: тел. (0462)69-81-17 , факс (0462)66-48-15 Електронна поштова адреса: glbuh@ksk.com.ua Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: ksk.com.ua Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2. Тек..
Читать далее

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Автор: Дата:
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 1.Загальні відомості Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ» Код за ЄДРПОУ емітента: 14251734 Місцезнаходження: вул. Івана Мазепи, будинок,66 місто Чернігів, 14014 Міжміський код, телефон та факс: тел. (0462)69-81-17 , факс (0462)66-48-15 Електронна поштова адреса: glbuh@ksk.com.ua Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: ksk.com.ua Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2. ..
Читать далее

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 01.10.2018

Автор: Дата:
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні) I. Загальні відомості Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ» Організаційно-правова форма:  приватне акціонерне товариство Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  14251734 Місцезнаходження: вул. Івана Мазепи, будинок 66 місто Чернігів, 14014 Міжміський код, телефон та факс:   тел. (0462)69-81-17 , факс (0462)66-48-15 ..
Читать далее

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 20.04.2018

Автор: Дата:
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 1.Загальні відомості Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ» Організаційно-правова форма:  приватне акціонерне товариство Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  14251734 Місцезнаходження: вул. Івана Мазепи, будинок 66 місто Чернігів, 14014 Міжміський код, телефон та факс:   тел. (0462)69-81-17 , факс (0462)66-48-15 Електронна поштова адреса: glbuh@ksk.com.ua Адреса сторінки мережі Інтернет: ksk.com.ua Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових..
Читать далее

Новый клиент

Регистрация

Создание учетной записи поможет покупать быстрее. Вы сможете контролировать состояние заказа, а также просматривать заказы сделанные ранее. Вы сможете накапливать призовые баллы и получать скидочные купоны.
А постоянным покупателям мы предлагаем гибкую систему скидок и персональное обслуживание.

Продолжить

Зарегистрированный клиент